Splošni pogoji

Pravno obvestilo

Vsakršna uporaba spletnega mesta Daikin Europe N.V. poteka skladno z naslednjimi pogoji in določili (skupaj »pravno obvestilo«). Z dostopom in uporabo spletnega mesta Daikin sprejemate različico pravnega obvestila, ki je veljala v času dostopa. Podjetje Daikin si pridržuje pravico, da občasno po lastni presoji nenapovedano spremeni pravno obvestilo. Nadaljnja uporaba tega spletnega mesta pomeni, da sprejemate dopolnjeno pravno obvestilo. Sami ste odgovorni za to, da se seznanite s pravnim obvestilom, ki velja v času dostopa in uporabe spletnega mesta. Če kadar koli prekršite katerega od pogojev in določil pravnega obvestila, s tem takoj izgubite pravico do dostopa do spletnega mesta.

Avtorske pravice

Vsebina in postavitev tega spletnega mesta je last podjetja Daikin ali se uporablja po licenci in je zaščitena z zakonodajo o intelektualni lastnini. Vsaka nepooblaščena uporaba vsebine lahko krši tako zakonodajo. Pridržane so vse pravice, ki jih ta dokument izrecno ne podeljuje. Prepovedani so reprodukcija, prenašanje, razdeljevanje ali shranjevanje dela ali celotnega spletnega mesta na kakršen koli način, če za to ni bilo vnaprej pridobljeno pisno dovoljenje podjetja Daikin. Za dovoljenje lahko zaprosite s tem obrazcem.

Razen strani z oznako »natisnite to stran« smete natisniti samo en izvod vsebine za lastno neposlovno uporabo, pod pogojem, da na vsaki kopiji dokumentov ostanejo obvestila o avtorskih pravicah in drugih lastniških pravicah ter odklonitve.

Blagovno ime/blagovne znamke

Vse blagovne znamke, blagovna imena, logotipi in slike na tem spletnem mestu, ki pripadajo podjetju Daikin trenutno ali v prihodnje, so/bodo v izključni lasti podjetja Daikin ali njegovih podružnic ali pa so uporabljene po licenci. Vaš dostop do spletnega mesta vam na noben način ne podeljuje naznačenih ali drugačnih licenc ali pravic za uporabo katerih koli blagovnih imen, blagovnih znamk, logotipov in slik, ki se pojavljajo na tem spletnem mestu, če za to niste dobili predhodnega pisnega soglasja podjetja Daikin. Za soglasje lahko zaprosite s tem obrazcem.

Uporaba povezav

To spletno mesto vsebuje povezave do spletnih mest drugih ponudnikov, na katera podjetje Daikin nima vpliva. Podjetje Daikin ne daje zagotovil o spletnih mestih, do katerih imate dostop skozi njegovo spletno mesto.

Ko skozi to spletno mesto dostopate do spletnih mest drugih ponudnikov, to počnete na lastno odgovornost. Podjetje Daikin ni odgovorno za točnost, aktualnost, zanesljivost, primernost, zaporedje ali celovitost katerih koli informacij, podatkov, mnenj, nasvetov ali izjav na teh spletnih mestih ali o kakovosti katerih koli izdelkov ali storitev, ki so na voljo na takih spletnih mestih.

Podjetje Daikin podaja te povezave zaradi priročnosti in samo informativno. Vključitev takih povezav ne pomeni, da podjetje Daikin odobrava ali sprejema odgovornost za vsebino ali rabo takih spletnih mest. Podjetje Daikin vam svetuje, da najprej preberete pogoje in določila za rabo teh spletnih mest.

Povezave do spletnega mesta Daikin

Do spletnega mesta Daikin smete zagotavljati povezave, pod pogojem, da je (v povezavi) jasno navedeno, da bodo obiskovalci vašega spletnega mesta posredovani na spletno mesto Daikin. Povezava ne sme zavajati in ne sme povzročiti prikaza informacij v spletnem mestu Daikin kot del drugega spletnega mesta. Prepovedano je na primer objavljanje spletnega mesta Daikin v okviru in povezave s prikazom vsebine v drugi spletni strani, če za to ni bilo vnaprej pridobljeno pisno dovoljenje podjetja Daikin.

Za dovoljenje lahko zaprosite s tem obrazcem.

Na nobenem delu vašega spletnega mesta in v kakršnem koli kontekstu se ne smejo pojavljati povezave, ki vsebujejo vsebino ali gradiva, ki bi jih bilo mogoče razlagati kot neprimerne ali ki kršijo ali zagovarjajo kršenje pravic drugih.

Garancija in odklonitev odgovornosti za uporabo spletnega mesta

Podjetje Daikin ne garantira nemotenega dostopa do spletnega mesta ali njegove vsebine brez napak. To spletno mesto in njegova vsebina sta na ogled brez kakršnih koli garancij, izrecnih ali naznačenih, kar med drugim vključuje garancije za lastnino ali nekršenje ali naznačene garancije o primernosti za prodajo ali določen namen, za razpoložljivost, točnost, varnost, zanesljivost ali vsebino spletnega mesta.

Spletno mesto lahko vsebuje tehnične ali druge napake, netočnosti ali tipografske napake. Podjetje Daikin si pridržuje pravico do spreminjanja vsebine, postavitve in storitev, ki so dostopne na tem spletnem mestu, vključno s cenami in opisi tukaj naštetih izdelkov, kadar koli in nenapovedano. Vsebina in storitve na tem spletnem mestu so lahko zastarele, podjetje Daikin pa se ne zavezuje k posodabljanju takih vsebin ali storitev.

Ne podjetje Daikin ali njegovi podizvajalci, ki so udeleženi v ustvarjanju, produkciji ali zagotavljanju vsebin tega spletnega mesta, niso odgovorni za neposredno, posredno, posledično ali kazensko škodo, izgubljen dobiček ali izgube zaradi prekinitve poslovanja zaradi rabe ali nezmožnosti rabe tega spletnega mesta, tudi če je bilo podjetje Daikin opozorjeno na možnost te škode.

Podjetje Daikin ne sprejema nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo ali viruse, ki lahko okužijo vaš računalnik ali drugo opremo zaradi ali v povezavi z vašo rabo ali dostopom do tega spletnega mesta. Nekatera območja sodne pristojnosti ne dovoljujejo izključitve določenih garancij ali omejitev odgovornosti, zato zgornje omejitve ali izključitve za vas morda ne veljajo. Odgovornost podjetja Daikin je v takih primerih omejena na najmanjšo mogočo mero, ki jo zakon še dopušča.

Če ste nezadovoljni s katerim delom tega spletnega mesta, je vaša edina in izključna rešitev, da prenehate uporabljati to spletno mesto.

Elektronska oddaja podatkov

Z oddajanjem podatkov (kar vključuje sporočila, dokumente in datoteke) podjetju Daikin po elektronski pošti ali z obrazci na spletnem mestu se strinjate, da:

  1. gradiva ne vsebujejo nezakonitih ali drugače za objavo neprimernih vsebin;
  2. boste pred oddajo gradiva poskrbeli za razumne ukrepe za pregledovanje in odpravo kakršnih koli virusov ali drugih onesnažujočih ali škodljivih stvari.
  3. Poleg tega se zavezujete, da ne boste izvajali dejanj, ki bi predstavljala nerazumno ali nesorazmerno veliko obremenitev infrastrukture tega spletnega mesta.

Strinjate se, da boste podjetje Daikin in njegove uradnike, direktorje, zaposlene, delničarje, zastopnike ter predstavnike zavarovali, varovali in (na našo zahtevo) branili zoper vse zahtevke, odgovornosti, škodo in/ali stroške, ki izhajajo iz vaše nepravilne uporabe tega spletnega mesta, vaših kršitev tega pravnega obvestila, vaših kršitev določil ali kršitev ali uporabe katere koli druge osebe, ki uporablja vaš račun, zoper intelektualno lastnino ali kako drugo pravico katere koli fizične ali pravne osebe.

Zaščita podatkov in piškotki

Vsi osebni podatki, ki jih podjetje Daikin zbere o vas, kadar uporabljate to spletno mesto, bodo obdelani skladno z našim Pravilnikom o varovanju zasebnih podatkov in Obvestilom o piškotkih. Potrjujete, da se pri uporabi tega spletnega mesta strinjate z rabo in obdelavo svojih osebnih podatkov skladno z našim Pravilnikom o varovanju zasebnih podatkov in Obvestilu o piškotkih.

Zadevna zakonodaja in pristojno sodišče

Podjetje Daikin to spletno mesto izvaja in upravlja iz Belgije. Zaradi tega se šteje, da so bile informacije, ki so dane na razpolago v tem spletnem mestu, dane na razpolago v Belgiji in jih zadeva ter ureja belgijska zakonodaja, ne glede na načela kolizijskega prava. V največji mogoči meri, ki jo dopušča zadevna zakonodaja, se strinjate, da so pristojna izključno sodišča v Bruslju.

Razna določila

Če katero koli določilo zaradi katerega koli razloga postane ali je razglašeno za neveljavno, nično ali neizterljivo, se to določilo šteje kot ločljivo od pravnega obvestila in ne vpliva na veljavnost ter izterljivost preostalih določil. To pravno obvestilo predstavlja celoten dogovor med vami in podjetjem Daikin glede v njem omenjenih zadev.

To spletno mesto upravlja belgijsko podjetje Daikin Europe N.V. s sedežem na naslovu 8400 Oostende (Belgija), Zandvoordestraat 300, ki je registrirano pri RPR Oostende pod številko podjetja 412.120.336.

Različica 1.3, maj 2013